1. Verdoving

Prijs

A10Geleidings- en/of infiltratie verdoving€ 13.81
A15Oppervlakte verdoving€ 7.18

2. Consultatie en diagnostiek

C11Periodieke controle€ 21
C13Probleemgericht consult€ 21
C22Aanvullende medische anamnese na routinevragen€ 21
C28Uitgebreid onderzoek tbv opstellen en vastleggen behandelplan€ 99.46
C29Studiemodellen tbv behandelplan€ 27.63
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden per boven of onderkaak€ 55.26
C80Mondzorg aan huis€ 16.58
C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose€ 44.21
C85Weekendbehandeling€ 21
C86Avondbehandeling€ 21
C87Nachtbehandeling€ 21
C90Niet nagekomen afspraak€ 15

3. Wortelkanaalbehandelingen

Prijs

E01Wortelkanaalbehandeling consult€ 21
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 38.68
E03Consult na tandheelkundig ongeval€ 30.39
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten€ 46.02
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 99.46
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 143.67
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 187.87
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€ 232.08
E19Insluiten calciumhydroxide of vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€ 16.58
E40Directe pulpa-overkapping€ 27.63
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€ 11.05
E43Vastzetten element dmv een spalk na tandheelkundig ongeval€ 22.1
E44Verwijderen spalk€ 5.53
E45Aanbrengen rubberdam€ 11.05
E51Verwijderen van kroon of brug€ 33.15
E52Moeilijke wortelkanaal opening€ 27.63
E53Verwijderen van wortelstift€ 38.68
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 27.63
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 27.63
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade€ 38.68
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 27.63
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen pulpaweefsel€ 44.21
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 77.36
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 49.73
E63Toeslag voor afsluiting met MTA of vergelijkbaar biokeramisch materiaal€ 41.44
E64Afsluiting van open wortelpunt€ 44.21
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€ 44.21
E77Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€ 55.26
E78Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€ 27.63
E85Elektronische lengtebepaling€ 13.81
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€ 74.6
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€ 55.26
E90Inwendig bleken, eerste zitting€ 44.21
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 16.58
E97Uitwendig bleken per kaak€ 69.07

4. Kaakgewrichtbehandelingen

Prijs

G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)€ 138.14
G02Spieractiviteitsmeting en registratie€ 88.41
G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling€ 60.78
G10Niet standaard beetregistratie€ 82.89
G11Scharnierasbepaling€ 82.89
G12Centrale relatiebepaling€ 77.36
G13Protrale/laterale bepalingen€ 55.26
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€ 497.32
G15Voor het behouden van beethoogte€ 27.63
G16Therapeutische positiebepaling€ 27.63
G20Beetregistratie intra-oraal€ 55.26
G33Aanbrengen front/hoektandgeleiding€ 55.26
G61Instructie spieroefeningen€ 55.26
G62Occlusale spalk€ 149.19
G63Repositiespalk€ 221.03
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties€ 27.63
G65Indirect planmatig inslijpen€ 303.92
G66Biofeedbacktherapie€ 49.73
G67Behandeling triggerpoint€ 60.78
G68Reparatie occlusale of repositiespalk met afdruk€ 44.21
G69Opbeetplaat€ 60.78

5. Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

Prijs

H11Trekken tand of kies€ 41.44
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 30.94
H21Kosten hechtmateriaal€ 5.83
H26Hechten weke delen€ 60.78
H33Hemisectie van een molaar€ 66.31
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€ 66.31
H40Corrigeren van de vorm van de kaak per kaak€ 49.73
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€ 33.15
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 66.31
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting€ 88.41
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 55.26
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 16.58
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 77.36
H60Marsupialisatie€ 77.36
H70Lappige fibromen Schlotterkamm tubercorrectie ed enkelzijdig per kaak€ 77.36
H75Lappige fibromen Schlotterkamm tubercorrectie ed dubbelzijdig per kaak€ 149.19
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€ 104.99
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€ 176.82
H90Voorbereiding praktijkruimte tbv chirurgische verrichtingen€ 55.26

6. Implantaten

Prijs

J01Initieel onderzoek implantologie€ 61.27
J02Verlengd onderzoek implantologie€ 94.26
J03Proefopstelling€ 127.25
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan€ 42.42
J06Vrijleggen foramen mentale€ 28.28
J08Aanbrengen botvervangers in extractie wond€ 18.85
J09Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft€ 226.22
J10Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 141.39
J11Prepareren donorplaats€ 127.25
J12Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€ 136.67
J13Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 65.98
J15Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€ 80.12
J16Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft€ 80.12
J17Aanvullende ophoging bodem bijholte€ 122.54
J18Ophoging bodem bijholte orthograad€ 56.55
J19Toeslag esthetische zone€ 61.27
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak€ 215.38
J21Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond€ 77.29
J22Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond€ 108.4
J23Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)€ 70.69
J24Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond€ 23.56
J25Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond€ 42.42
J26Moeizaam verwijderen implantaat€ 155.53
J27Vervangen implantaat€ 215.38
J30Bindweefseltransplantaat, eerste€ 98.97
J31Volgende bindweefseltransplantaat€ 47.13
J32Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef€ 108.4
J33Kosten implantaat€ 302.7
J40Twee magneten/drukknoppen€ 146.1
J41Elke volgende magneet, drukknop€ 32.99
J42Staaf tussen twee implantaten€ 193.23
J43Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€ 61.27
J44Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€ 23.56
J50Boven- en onder klikgebit€ 485.43
J51Onder-klikgebit€ 315.76
J52Boven-klikgebit€ 315.76
J53Omvorming klikgebit€ 94.26
J54Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten€ 122.54
J55Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€ 141.39
J56Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€ 164.95
J57Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten€ 80.12
J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten€ 103.68
J59Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten€ 127.25
J60Specifiek consult nazorg implantologie€ 51.84
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 84.83
J70Opvullen zonder staafdemontage€ 131.96
J71Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€ 164.95
J72Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 188.52
J73Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 212.08
J74Reparatie zonder staafdemontage€ 51.84
J75Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€ 98.97
J76Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 122.54
J77Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 146.1
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit€ 479.77
J97Overheadkosten implantaten€ 169.23
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€ 95.77

7. Preventieve mondzorg

Prijs

M01Preventieve voorlichting en/of instructie per 5 min€ 12.39
M02Consult voor evaluatie van preventie per 5 min€ 12.39
M03Gebitsreiniging per 5 min€ 12.39
M05Beslijpen en/of behandelen melkelement€ 24.87
M10Fluoridebehandeling, methode I€ 27.63
M20Fluoridebehandeling, methode II€ 22.1
M32Eenvoudig bacteriologisch onderzoek€ 16.58
M61Mondbeschermer€ 24.87

8. Kunstgebitten

Prijs

P01Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw per kaak€ 38.68
P02Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw per kaak€ 82.89
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw per kaak€ 55.26
P04Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw per kaak€ 82.89
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit€ 38.68
P07Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk per kaak€ 16.58
P08Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk per kaak€ 44.21
P10Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen€ 82.89
P14Individuele afdruk met randopbouw€ 60.78
P15Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen€ 165.77
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 60.78
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€ 55.26
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 16.58
P21Volledig kunstgebit bovenkaak€ 165.77
P25Volledig kunstgebit onderkaak€ 221.03
P27Reoccluderen€ 55.26
P28Naregistratie en remounten€ 55.26
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit€ 44.21
P30Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€ 359.17
P31Wortelkap met stift€ 138.14
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q, staafhuls€ 82.89
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€ 55.26
P34Frame kunstgebit, 1-4 elementen€ 226.55
P35Frame kunstgebit, 5-13 elementen€ 309.44
P36Individuele afdruk zonder randopbouw€ 27.63
P37Frontopstelling in aparte zitting€ 33.15
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte mbv specifieke apparatuur€ 60.78
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone€ 82.89
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element€ 13.81
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk€ 27.63
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling€ 27.63
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen€ 33.15
P45Noodkunstgebit€ 110.51
P51Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw per kaak€ 38.68
P52Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw per kaak€ 82.89
P53Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw per kaak€ 55.26
P54Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw per kaak€ 82.89
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit per kaak€ 38.68
P57Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk per kaak€ 16.58
P58Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk per kaak€ 44.21
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit€ 33.15
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit€ 27.63
P70Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage per kaak€ 154.72
P78Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk per kaak€ 44.21
P79Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk per kaak€ 44.21

9. Kronen en bruggen

Prijs

R08Eenvlaks composiet inlay€ 66.31
R09Tweevlaks composiet inlay€ 127.09
R10Drievlaks composiet inlay€ 165.77
R11Eenvlaksinlay€ 99.46
R12Tweevlaksinlay€ 154.72
R13Drievlaksinlay€ 221.03
R14Toeslag voor extra retentie bij plaatsen indirecte restauraties€ 27.63
R24Kroon€ 243.13
R28Endokroon, indirect vervaardigd€ 66.31
R29Confectiekroon€ 49.73
R31Opbouw plastisch materiaal€ 55.26
R32Gegoten opbouw, indirecte methode€ 55.26
R33Gegoten opbouw, directe methode€ 110.51
R40Eerste brugtussendeel€ 165.77
R45Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€ 82.89
R46Brugverankering, per anker€ 55.26
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€ 138.14
R50Metalen fixatiekap met afdruk€ 27.63
R55Gipsslot met extra afdruk€ 27.63
R60Plakbrug zonder preparatie€ 110.51
R61Plakbrug met preparatie€ 165.77
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€ 38.68
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee€ 22.1
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€ 60.78
R71Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€ 60.78
R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal€ 33.15
R73Aanbrengen extra retentie cq pinnen in schildje€ 22.1
R74Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€ 22.1
R75Opnieuw vastzetten plakbrug€ 55.26
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 27.63
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€ 27.63
R78Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€ 66.31
R79Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€ 110.51
R80Temporaire, eerste voorziening€ 27.63
R85Temporaire, volgende voorziening€ 11.05

10. Tandvleesbehandelingen

Prijs

T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus€ 146.43
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 160.25
T21Grondig reinigen wortel complex€ 29.84
T22Grondig reinigen wortel standaard€ 22.1
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiele tandvleesbehandeling€ 85.65
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiele tandvleesbehandeling€ 99.46
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€ 44.21
T41Beperkt consult parodontale nazorg€ 58.02
T42Consult parodontale nazorg€ 83.99
T43Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 111.62
T44Complex consult parodontale nazorg€ 148.64
T57Toepassing lokaal medicament€ 59.68
T60Evaluatie-onderzoek met pocketstatus€ 146.43
T61Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus€ 160.25
T70Flapoperatie tussen 2 elementen€ 179.59
T71Flapoperatie, per sextant (een zesde deel)€ 276.29
T72Flapoperatie uitgebreid, per sextant (een zesde deel)€ 331.54
T73Directe post-operatieve zorg, kort€ 55.26
T74Directe post-operatieve zorg, uitgebreid€ 148.64
T75Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus€ 143.67
T76Tuber- of retromolaarplastiek€ 69.07
T80Tandvleestransplantaat€ 118.8
T81Tuber- of retromolaarplastiek€ 96.7
T82Tandvleescorrectie, per element€ 52.49
T83Tandvleescorrectie, per sextant (‚‚n zesde deel)€ 138.14
T84Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (‚‚n zesde deel)€ 331.54
T85Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (‚‚n zesde deel), per e€ 110.51
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 179.59
T87Kroonverlenging per element€ 179.59
T88Kroonverlenging per sextant€ 331.54
T89Directe post-operatieve zorg, kort€ 55.26
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid€ 148.64
T91Pocketregistratie€ 33.15
T92Parodontiumregistratie€ 66.31
T93Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 38.68
T94Behandeling tandvleesabces€ 74.6
T95(Draad)Spalk€ 22.1
T96Uitgebreide Voedingsanalyse€ 55.26

11. Vullingen

Prijs

V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal€ 66.31
V30Fissuurlak eerste element€ 24.87
V35Fissuurlak volgend element in dezelfde zitting€ 13.81
V40Het polijsten of beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament€ 5.53
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 11.05
V70Parapulpaire stift€ 11.05
V71Eenvlaksvulling amalgaam€ 23.21
V72Tweevlaksvulling amalgaam€ 37.02
V73Drievlaksvulling amalgaam€ 48.07
V74Meervlaksvulling amalgaam€ 67.41
V80Wortelkanaalstift€ 19.34
V81Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 34.26
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 48.07
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 59.13
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 78.47
V85Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€ 8.29
V91Eenvlaksvulling composiet€ 44.21
V92Tweevlaksvulling composiet€ 58.02
V93Drievlaksvulling composiet€ 69.07
V94Meervlaksvulling composiet€ 88.41

12. Maken en/ of beoordelen foto's

Prijs

X10Kleine rontgenfoto€ 15.47
X21Kaakoverzichtsfoto€ 66.31
X22Kaakoverzichtsfoto tbv implantologie in de tandeloze kaak€ 66.31
X24Schedelfoto€ 29.84
X25Maken meerdimensionale kaakfoto€ 132.62
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 55.26

13. Uurtarieven

Prijs

U02Tarief voor zorgaanbieders met eigen huispraktijk, per uur€ 144.84
U03Tarief indien de behandeling in de praktijk van de zorgaanbieder plaatsvindt, per uur€ 166.1
U05Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patienten in eenheden van 5 min€ 14.47
U10Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten€ 166.1
U20Second opinion verricht door de Stichting TIP€ 180.95
U25Tijdtarief THK hulp wlz patienten in WlZinstelling in eenheden van 5 min€ 12.59
U35Tijdtarief THK hulp wlz patienten in praktijk in eenheden van 5 min€ 14.47

14. Techniekkosten kronen en bruggen

Prijs vanaf

Prijs tot

R11 / EenvlaksinlayTechniekkosten eenvlaksinlay keramisch materiaal€ 175€ 215
Techniekkosten eenvlaksinlay edelmetaal€ 194€ 350
R12 / TweevlaksinlayTechniekkosten tweevlaksinlay€ 175€ 215
Techniekkosten tweevlaksinlay edelmetaal€ 194€ 350
R13 / DrievlaksinlayTechniekkosten drievlaksinlay€ 175€ 215
Techniekkosten drievlaksinlay edelmetaal€ 194€ 350
R24Techniekkosten composiet kroon€ 94€ 150
Techniekkosten volledig keramische kroon€ 175€ 260
Techniekkosten keramisch/porselein kroon€ 175€ 260
Techniekkosten metaal/porselein kroon€ 194€ 239
Techniekkosten goud/porselein kroon€ 260€ 390
Techniekkosten vol gouden kroon€ 260€ 390
Meerkosten verschroefbare kroon op implantaten€ 200€ 400
Meerkosten gecementeerde kroon op implantaten€ 200€ 400
R40, R45Techniekkosten brugtussendeel keramisch€ 175€ 260
Techniekkosten brugtussendeel metaal/porselein€ 194€ 239
Techniekkosten brugtussendeel goud/porselein€ 260€ 390
R60, R61Techniekkosten etsbrug€ 322€ 446
R78, R79Techniekkosten keramische schildje€ 215€ 215
Techniekkosten porseleinen schildje€ 215€ 215

15. Techniekkosten kunstgebitten

Prijs vanaf

Prijs tot

P10Techniekkosten gedeeltelijk kunstgebit 1-4 elementen€ 175€ 250
P15Techniekkosten gedeeltelijk kunstgebit 5-13 elementen€ 221€ 300
P34Techniekkosten frame kunstgebit 1-4 elementen€ 271€ 497
P35Techniekkosten frame kunstgebit 5-13 elementen€ 312€ 564
P21, P25, P30Techniekkosten kunstgebit bovenkaak€ 363€ 400
Techniekkosten kunstgebit onderkaak€ 363€ 400
Techniekkosten kunstgebit boven- en onderkaak€ 739€ 791
P01, P02, P03, P04, P70Techniekkosten opvullen kunstgebit€ 100€ 100
Techniekkosten opvullen met weekblijvende basis€ 181€ 181
P07, P08Techniekkosten reparatie volledig kunstgebit€ 37€ 130

16. Techniekkosten preventieve mondzorg

Prijs vanaf

Prijs tot

M61Techniekkosten mondbeschermer€ 62€ 88

17. Techniekkosten wortelkanaalbehandelingen

E97Kosten bleekhoes en materialen€ 73€ 200
E43Techniekkosten spalk€ 55€ 100

18. Techniekkosten kaakgewrichtsbehandelingen

G69 Techniekkosten opbeetplaat€ 58€ 199

19. Techniekkosten consultatie en diagnostiek

C29Techniekkosten gebitsmodel€ 11€ 27

20. Techniekkosten implantaten

Prijs vanaf

Prijs tot

J50Techniekkosten volledig klikgebit op 2 knoppen/magneten€ 1129€ 1488
Techniekkosten volledig klikgebit op 4 knoppen/magneten€ 1437€ 2155
Techniekkosten volledig klikgebit op 1 staaf€ 1026€ 1858
Techniekkosten volledig klikgebit op 2 staven€ 1283€ 2781
Techniekkosten volledig klikgebit op meer dan 2 staven€ 1283€ 2781
J51Techniekkosten klikgebit onder op 2 knoppen/magneten€ 719€ 1129
Techniekkosten klikgebit onder op 4 knoppen/magneten€ 1437€ 1786
Techniekkosten klikgebit onder op 1 staaf€ 719€ 1529
Techniekkosten klikgebit onder op 2 staven€ 1026€ 2453
Techniekkosten klikgebit onder op meer dan 2 staven€ 1026€ 2453
J52Techniekkosten klikgebit boven op 2 knoppen/magneten
Techniekkosten klikgebit boven op 4 knoppen/magneten€ 1026€ 1786
Techniekkosten klikgebit boven op 1 staaf
Techniekkosten klikgebit boven op 2 staven€ 1026€ 2453
Techniekkosten klikgebit boven op meer dan 2 staven€ 1334€ 3376